Produktserie: Victoria Einarsdotter

Victoria iscensätter sina verk som handlar om tillstånd, upplevelser och minnen. Verk som oftast är textilt uppbyggda och gärna med konstnären själv i olika roller. Verken blir sedan dokumenterade som foton och film. Hon säger själv: "Mina verk består av formuleringar i bild, skulptur och tystnad. Som rörelser i upplöst tid. Allt jag arbetar med blir rekvisita åt min inre värld”.